sharonkaplan: (Default)
אני עובד הרבה שעות ביום במשרד. אמנם יוצא לפגישות ולבית משפט בין לבין אבל עיקר העבודה היא בין כותלי החדר כך שיש לי הזדמנויות רבות לחלום בהקיץ. והחלומות שלי כוללות סוג של הסבת מקצוע לתחומי עיסוק אחרים שהם שונים לגמרי ממשפטים ואני חושב שאוכל באמת להיות טוב בהם. הדרכת טיולים או הייטק או שאולי אחשוב על מקצוע חדשני ואקטיבי שיאפשר לי סיפוק עצמי. אז אולי יש כאלה שחולמים על החופשה הבאה שלהם בהוואי אבל אני קצת אחר. אין לי בעיה שהחופשה הבאה שלי תידחה למועד מאוחר יותר אבל מה שחשוב מבחינתי זה לעבוד במשהו שלא גורם לך להשתעבד אליו מבלי לספק את התמורה הראויה. כמובן שגם באיזה שלב באופן טבעי נמאס לך לעבוד כל כך הרבה שעות ואתה מבחינתך היית עובר למשרת אם אבל יש לחצים מערכתיים שתמשיך לפרנס כמו שצריך את המשפחה אז משרת האם נשמרת לאם...
 

Profile

sharonkaplan: (Default)
sharonkaplan

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718 192021
22232425262728
293031    

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios