sharonkaplan: (Default)
אחד השירים שאני יותר מתחבר אליהם הוא השיר של אריק איינשטיין - אני ואתה נשנה את העולם.
אני יודע שאמרו את זה קודם ואני יודע שזה נשמע קצת נדוש אבל חייבים להודות לעצמנו שיש לנו יכולת לשנות דברים אחרת ניכנע לפסיביות שיכולים בקלות להתמכר אליה.
פסיביות היא מצב נוח. לא צריך להשקיע מידי, לא צריך להיות חדשי ובטוח שלא להעז לעשות דברים שיכולים להפתיע או להיות שנויים במחלוקת. הייתי שם, חוויתי את זה ונשארתי לספר.
היום אני קצת אחר. מרגיש שחייבת להיות משמעות לניסיונות שלנו לעשות את הדברים טוב יותר לעומת עצמנו בעבר ולעומת אחרים. בין אם זה בהיבט האישי או בהיבט התעסוקתי. לא צריך לפחד להציע רעיונות חדשניים ובטוח שכדאי לנסות לקדם אותם גם אם זה כרוך בלקיחה מסוימת של סיכונים.
הרי אם לא נעז איך נצליח בגדול. ברור לי שבעבודה הנוכחית שלי בכשכיר הסיכויים להצליח בגדול הם לא גדולים אבל גם בתפקיד אפשר להוכיח את עצמך, ליצור קשרים, לקצור ניצחונות שיכולים לשרת כשגרירים טובים אחרי ואולי בהמשך לפתוח משהו משל עצמי. אז ברור שיש חששות משפחתיים שאולי זה לא בהכרח הצעד הנכון וזה לא בטוח כמו המצב הנוכחי אבל שוב, מי אם לא אני ולא אתה נשנה את העולם?
 
 

Profile

sharonkaplan: (Default)
sharonkaplan

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718 192021
22232425262728
293031    

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:57 pm
Powered by Dreamwidth Studios